RegulamentArticol publicat la data: Mai 13th, 2013 de catre admin . Numarul Comentariilor: (0)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 Voturi, media: 4.33 dintr-un total de 5)
Loading ... Loading ...


Regulamentul Concursului Dependent De Design


3DDEPENDENT DE DESIGN” – Tema: Amenajare recepție clădire de birouri

organizat  de


ELLE DECORATION și WEST GATE & NOVO PARK


Art. 1. Organizatorii

Organizatorii Concursului de design “3DDEPENDENT DE DESIGN – Tema: Amenajare recepție clădire de birouri – denumit în cele ce urmeazăConcursul”, sunt:

RINGIER MAGAZINES SRL cu sediul social în Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6, corp B, et. 1, sector 2, Bucuresti, inregistrata  la Registrul Comertului al Municipiului Bucuresti sub nr J40/17894/1993, având codul fiscal nr. 4658697
- editoare a revistei ELLE Decoration
și
West Gate & Novo Park cu sediu central în  —————————-, înregistrata  la Registrul Comertului al Municipiului Bucuresti sub ————————————————————————,

Art. 2. Participanții

Concursul se adresează tuturor persoanelor interesate de designul de obiect și designul interior (designeri, arhitecți, artisti plastici, scenografi etc.).
2.1. La acest Concurs pot participa numai persoane fizice, cetățeni români, cu vârsta de peste 18 ani și domiciliul stabil în România. Nu pot participa la acest Concurs angajații societăților organizatoare, membrii familiilor acestora – a rudelor de gradul unu ale acestor angajați și a oriărei alte persoane implicată profesional în organizarea și derularea Concursului.

Art. 3   Condițiile Concursului cu Tema: Amenajare recepție clădire de birouri

3.1 Participantul la Concurs trebuie să solicite pe e-mail imaginile și RLV-urile cu cele două recepții care fac subiectul acestei competiții. Își alege una dintre cele două recepții și concepe un proiect de amenajare.

3.2. Imaginile cu cele două recepții care fac subiectul acestui Concurs vor fi cerute doar pe e-mail la adresa: elledecoration@ringier.ro

3.3.      Vor fi acceptate în Concurs proiecte și schițe de produs de design interior sau machete.

3.4.      Poate intra în concurs orice lucrare care este prezentată într-o formă coerentă, explicită, detaliată și este  fezabilă.

3.5.      Lucrările pot fi oricât de conservatoare sau nonconformiste, dar trebuie sa fie strict legate de amenajarea unei recepții de birouri.

3.6. Intră în concurs doar proiectele primite pe adresa redacției: ELLE DECORATION, CONCURS 3D  – Amenajare recepție clădire de birouri, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6, corp B, et. 1, sector 2, Bucuresti

3.7. Participarea este validată dacă proiectele sunt trimise într-un plic care conține doar materialul strict legat de concurs și denumirea proiectului, și un alt plic sigilat unde vor fi trecute:

– denumirea proiectului

– numele și prenumele participantului/participanților

– adresa de e-mail

– numărul de telefon

3.8. Ultima zi in care participantii vor putea trimite proiectele in concurs este 15.10.2013 (data poștei).

Art. 4 Premiile  și acordarea lor

4.1. Pentru cei 3 finaliști se vor acorda următoarele premii:
• PREMIUL I   – 1.500 euro + articole de promovare în ELLE Decoration;

• PREMIUL II  –  oferit de www.clickshop.ro

• PREMIUL III – oferit de www.clickshop.ro


Art.5 Prelucrarea datelor personale

5.1. Participarea la aceast Concurs prezumă cunoașterea regulamentului și acordul participantului pentru clauzele acestuia.

5.2. Tuturor participanților la Concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu legea 677/2001.
5.3. Prin înscrierea la Concurs, participanții declară că sunt de acord cu regulamentul Concursului și că datele lor personale pot să fie prelucrate, să intre în baza de date RINGIER MAGAZINES SRL  și sa primeasca materiale informative prin orice mijloace de comunicare (poștă, SMS etc. ) din partea  RINGIER MAGAZINES SRL.
5.4.
Scopurile constituirii acesteia este organizarea prezentului Concurs.
5.5. Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a companiei RINGIER MAGAZINES SRL, scriind pe adresa: Dimitrie Pompeiu, Sector 2, București, 020337.
5.6. La cererea participanților, adresată în scris la adresa de mai sus, RINGIER MAGAZINES SRL se obligă:

– să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an;
– să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozitiilor Legii nr.677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date;
– să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
5.7. La prima comunicare scrisă către aceste persoane li se vor aduce la cunoștință toate drepturile prevăzute de Legea 677/2001.

Articol publicat la data: Mai 13th, 2013 de catre admin . Numarul Comentariilor: (0)